معرفی

مشخصات فردی

محمدرضا آزاده دل

نام - نام خانوادگی : محمدرضا   آزاده دل

پست الکترونیکی : azadehdel@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت دولتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت دولتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت دولتی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه ملی مالزی UKM

سوابق اجرایی

١-  مدیر گروه مدیریت دولتی و صنعتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت  ١٣٨٤- 1380.

٢-  مسئول دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ١٣٨٤- ١٣٨٢.عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

1-  عضو کمیته علمی سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران. 6-5 آبان 1389. تهران.

2- داور علمی همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در کلانشهر رشت. 16 بهمن 1390. دانشگاه گیلان.

3- عضو کمیته علمی همایش ملی جهاد اقصادی و تولید ثروت. 30 بهمن 1390. دانشگاه گیلان.

4- داور مقالات همایش ملی جهاد اقصادی و تولید ثروت. 30 بهمن 1390. دانشگاه گیلان.

5- عضو کمیته علمی اولین همایش ملی تازه های مدیریت. 12 اسفند 1391. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت دولتی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 13

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378-08-01

محمدرضا آزاده دل
محمدرضا آزاده دل

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^